Meerjarenplan

Naar aanleiding van de overeenkomst M21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen, stelt AXXON PTiB vzw u hier het meerjarenplan Kinesitherapie voor. 

Klik hier om de volledige digitale versie te lezen

Hieronder vindt u alle bijlagen terug: 

Bijlage 1: Overeenkomst M21 - RIZIV

Bijlage 2: Memorandum 2019 - AXXON

Bijlage 3: Global Recommendations on Physical Activity for Health  - WHO

Bijlage 4: Integrated care for older people - Guidelines on community-level - WHO

Bijlage 5: Decade of Healthy Ageing - WHO

Bijlage 6: Beroepscompetentieprofiel  - FRK

Bijlage 7: Zorgtrajecten  - RIZIV

Bijlage 8: CanMEDS model

Bijlage 9: Mind over Matter Consulting studie 

Bijlage 9 bis: Cijfertabel MOMC 

Bijlage 10: Antares studie 

Bijlage 11: Gedragsregels FRK 

Bijlage 12: Template doelmatige zorg: tele-kinesitherapie en mobile health toepassingen

Bijlage 12bis: Studie Remote Physiotherapy

Bijlage 13: Template doelmatige zorg: Groepssessies

Bijlage 14: Template doelmatige zorg: LBP

Bijlage 14 bis: Studie Low Back Pain

Bijlage 15: Template Claudicatio + Website 

Bijlage 16: Template toegangkelijkheid van de zorg 

Templates gezondheidsdoelstellingen:

Volledig uitgeschreven adviezen ronde tafels

Volledige resultaten enquête

  • WVVK