Federale Raad Kinesitherapie

1. Opdracht

De Federale Raad voor de Kinesitherapie heeft als opdracht advies te verlenen aan de Minister voor Volksgezondheid alsook advies te verlenen aan beide Gemeenschappen.

2. Samenstelling

De Federale Raad voor de Kinesitherapie is samengesteld als volgt:

  • 14 Kinesitherapeuten
  • 6 Geneesheren
  • 2 ambtenaren, die de Minister van Volksgezondheid vertegenwoordigen, staan in voor de werking van het secretariaat van de Raad.

- Ieder lid van de Raad heeft een plaatsvervanger die voldoet aan dezelfde voorwaarden als het effectief lid.
- Ieder lid is benoemd voor een periode van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Publicaties van de FRK

Bijzondere beroepsbekwaamheden

De Federale Raad (FRK) is er in geslaagd ontwerpen van Ministerieel Besluit goed te keuren voor diverse deeldomeinen binnen de kinesitherapie. Dit is de bekroning van jarenlang werk.

De voorstellen van Ministerieel Besluit werden goedgekeurd door de Minister en gingen van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 8/8/2014: 

De kinesitherapeut moet zijn kennis voortdurend bijsturen. Het volgen van permanente navormingen, zowel voor de initiële kinesitherapie als voor de bijzondere beroepsbekwaamheden, behoren tot zijn maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan een optimale gezondheidszorg voor de hele bevolking.

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor 1 (of meer) van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden.

Meer informatie hierover in onze rubriek Bijzondere beroepsbekwaamheden.

  • WVVK