AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie is de Vlaamse vleugel van de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België.

Algemene vergadering

Een algemene vergadering is als het ware het kloppend hart van een organisatie en zet mee de bakens uit voor een efficiënte werking van de vereniging in samenspel met het bestuursorgaan.
De algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie bestaat uit bestuursleden en leden-kinesitherapeuten, die na hun kandidaatstelling benoemd worden conform de statuten. De algemene vergadering komt tweemaal per jaar samen. 

  • Klik hier voor het verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2023
  • Klik hier voor het verslag van de algemene vergadering van 21 februari 2023
  • Klik hier voor de jaarverslagen
  • Klik hier voor de statuten van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie wordt verzorgd door de raad van bestuur. De huidige samenstelling is als volgt:

 
Jean Van Hoornweder
Voorzitter
Dirk Verleyen
Toegevoegd expert
Ann De Zitter
Secretaris
Ann Coppé
Toegevoegd expert ABCIG/ABSG
Baldwin Sondervan
Bestuurslid
 
Eli Schaillée
Bestuurslid
Benjamin Vandevelde
Bestuurslid
Gert Lambrecht
Bestuurslid
Maarten Mekeirele
Bestuurslid
Jonathan Hooft
Aspirant Bestuurslid

Jef Proost
Bestuurslid

           


Vertegenwoordiging

AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen met het oog op een optimale belangenbehartiging en beroepsprofilering.

In het kader hiervan wordt er ook actief deelgenomen aan het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers dat ongeveer 1 keer per maand doorgaat. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd binnen de RvB en de Algemene Vergadering van FVB. FVB is tevens een gewaardeerde partner in kader van de ondersteuning die wij onze leden bieden bij het uitbouwen van hun beroepscarrière.  

 
  • WVVK