Geluksdriehoek

Na de voedings- en bewegingsdriehoek die aan ontelbare koelkasten hangt als duidelijke leidraad voor gezonde eet- en beweeggewoontes, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de geluksdriehoek. Want onze mentale gezondheid en ons mentaal welbevinden zijn minstens even belangrijk. Dat heeft de recente coronapandemie heel erg duidelijk gemaakt. Met dat idee in het achterhoofd verzamelde Gezond Leven alle belangrijke wetenschappelijke studies over geluk en balde het die kennis samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek. De geluksdriehoek wil informeren en inspireren, mensen bewuster maken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen. Kortom hen de weg wijzen over wat ze kunnen doen om zelf aan hun geluksgevoel te werken.

                                            

De geluksdriehoek uit de doeken

De geluksdriehoek is een kompas: ze informeert over de weg die je kunt bewandelen om beter in je vel te zitten en dat gevoel vast te houden. Ze geeft info over nieuwe gewoontes die je kunt aanleren om gelukkig(er) te worden. Zoals bijvoorbeeld het uiten van dankbaarheid en om leren gaan met vervelende gedachten. Natuurlijk zijn er dingen in je leven die je niet in de hand hebt: financiële problemen, de omgeving waarin je opgroeit, plots iemand verliezen of gewoon brute pech. Maar hoe ga je om met al die zorgen? Hoe ontwikkel je veerkracht? Dat heb je voor een stuk wél zelf in de hand. De geluksdriehoek bundelt de zaken die iedereen zelf kan beïnvloeden. 

De geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je duidelijk: de blokken passen als puzzelstukjes in elkaar.

Het bouwblok ‘Je goed omringd zijn’ verwijst naar het gevoel dat je warme en vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen. Je voelt je oprecht betrokken bij die mensen. Je weet dat je op hen kan rekenen wanneer nodig en zij kunnen ook steunen op jou. 
Goed omringd zijn’ heeft te maken met de vaardigheden ‘werken aan verbondenheid’, ‘relationeel en sociaal betrokken zijn‘ en ‘dankbaarheid, medeleven en vergiffenis’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen:

Bij wie vind je steun?

Hoe beteken jij iets voor anderen?

Waar ben je dankbaar voor?


Het bouwblok ‘Je goed voelen gaat over je ‘emotioneel’ goed in je vel voelen. Dat betekent in de eerste plaats dat je positieve gevoelens kunt ervaren: plezier beleven, interesse hebben om dingen aan te pakken, energie hebben om dingen aan te pakken. Maar het gaat ook over een veel ruimer gevoel van levenstevredenheid: je ervaart innerlijke rust, je hebt het gevoel dat je wensen en behoeften grotendeels vervuld worden. Ook minder positieve gevoelens hebben een plek in deze bouwblok: ze kunnen én mogen er zijn.
Je goed voelen’ heeft te maken met de vaardigheden ‘aandachtig, niet beoordelend aanwezig zijn in het hier en nu’, ‘mild zijn voor jezelf’ en ‘emotioneel evenwicht bereiken’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen:

Wat helpt je om je gedachten los te laten?

Ben je (soms) niet te streng voor jezelf?

Waar krijg je energie van?


Het derde bouwblok heet ‘Jezelf kunnen zijn’. Hier gaat het erom dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt aannemen over jezelf − ook in relaties met anderen. Je kent jezelf (Wie ben ik? Waar ben ik trots op?). Vanuit die aanvaarding kan je gemakkelijker een richting kiezen in het leven (Wat wil ik? Wat is mijn doel? Wat maakt mijn leven waardevol?). Je kunt min of meer je eigen weg volgen, zonder dat je je laat leiden door sociale druk. Je hebt controle over je gedachten en gedrag. Dat laat je toe om open te staan voor nieuwe ervaringen.
Jezelf kunnen zijn’ heeft te maken met de vaardigheden ‘betekenisgeving, ‘positieve mindset’ en ‘engagement voor persoonlijke doelen’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen:

Wat vind je belangrijk in je leven?

Waar ben je trots op?

Wat wil je (nog) bereiken?
Wat motiveert je?


Aan elke bouwblok zijn dus 3 vragen gekoppeld die je uitnodigen om na te denken. Er is geen ‘juist’ of ‘fout’ antwoord op de vragen. Maar wanneer je er dieper over nadenkt, stel je misschien wel vast dat je aan iets wilt werken. En dat kan. Op www.geluksdriehoek.be vind je tools en oefeningen die je op weg helpen, onderverdeeld in verschillende thema’s en levensmomenten. Zo kan je bouwen aan je geluksgevoel.

“Natuurlijk bestaat zoiets als ‘perfect geluk’ niet. Soms loopt het leven niet zoals we willen, maar dat is oké. Daarom is onze geluksdriehoek ook een beetje ‘uit balans’ gebracht met een oranje bol”, vertelt Veerle Soyez, experte mentaal welbevinden bij Gezond Leven. Onder de driehoek zie je de oranje bol. Je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. Er is altijd wel iets - stress, een tegenslag, ….- wat je uit balans brengt. En dat is oké. Soms is de bol groter, soms is hij heel klein. Weet dat de bol er is en stoor je er niet aan. Wanneer je erin slaagt om, ondanks de bol, ondanks tegenslagen, toch (opnieuw) balans te creëren, vertoon je veerkracht.

Dat doe je door (leren) om te gaan met stress en emoties, door je flexibel aan te passen aan de situatie en door fouten te durven maken en hieruit te leren.

 

Op zoek naar materiaal en duiding?

Hier vind je heel wat materialen om mee aan de slag te gaan:

Meer informatie over de geluksdriehoek vind je op de site van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

  • WVVK