Axxon verdedigt ...

Axxon: antwoord op het auditrapport 2016

Lees hier het antwoord van Axxon op het auditrapport 2016 : Auditrapport 2016.pdf

Axxon verdedigt ...

Ons beroep is onder het toezicht van twee ministeries: Volksgezondheid en Sociale Zaken.

U vindt hieronder meer informatie over beide ministeries.  De verschillende commissies die er deel van uitmaken worden verder uitgelegd in het menu links.

 

Volksgezondheid

Algemeen adres

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
 

 

RIZIV Sociale Zaken

Algemeen contactadres

RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten 
Guffenslaan 33
3500 Hasselt

E-mail: kinenl@riziv-inami.fgov.be

 

 

Gelieve bij iedere briefwisseling steeds uw erkenningsnummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden

Call center

02/739.74.79

maandag en donderdag: van 13u tot 16u
dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Iedere adreswijziging, toetreding tot de overeenkomst, verzoek tot bevestiging van inschrijving moet schriftelijk worden meegedeeld.

 

 

  •