AXXON verdedigt ...

Ons beroep is onder het toezicht van twee ministeries: Volksgezondheid en Sociale Zaken. U vindt hieronder meer informatie over beide ministeries. De verschillende commissies die er deel van uitmaken worden verder uitgelegd in het menu links.

 

Volksgezondheid

 

RIZIV - Sociale Zaken

Algemeen contactadres

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel


Telefoon : +32 (0)2 524.71.11
Call center : +32 (0)2 524.97.97
E-mail : info@health.fgov.be

 

Algemeen contactadres

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Dienst geneeskundige verzorging - Afdeling kinesitherapeuten 
Guffenslaan 33
3500 Hasselt

E-mail: kinenl@riziv-inami.fgov.be
Call center: 02/739.74.79

Maandag en donderdag: van 13u tot 16u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

 

  • WVVK