Tarieven leden

 

Status (lidmaatschap tem eind 2024)
Tarieven gelden tot 30/09/2024

Lidgeld

Lidgeld + 1 ABCIG/ABSG

Zelfstandige in hoofdberoep   € 215 € 265
Gemengd statuut (loontrekkend + zelfstandig)   € 215 € 265
Zuiver loontrekkend   € 100 € 150
Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2023)    € 95 € 145
Verwante zelfde praktijk (bv. echtgenoot, zus, kind)    € 80 € 130
Gepensioneerde    € 80 € 130
      

 

Status (lidmaatschap 2025)
Nieuwe tarieven vanaf 01/10/2024

Lidgeld

Lidgeld + 1 ABCIG/ABSG

Zelfstandige in hoofdberoep   € 220 € 275
Gemengd statuut (loontrekkend + zelfstandig)   € 220 € 275
Zuiver loontrekkend   € 100 € 155
Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2024) - Lid tot eind 2026   € 100 € 155
Verwante zelfde praktijk (bv. echtgenoot, zus, kind)   € 100 € 155
Gepensioneerde   € 100 € 155
Student   Gratis -
 


Word nu lid

Indien gewenst kunt u eveneens lid worden van een van de AXXON-kringen. 

AXXON overkoepelt meer dan 45 lokale kringen van zelfstandige en loontrekkende collega's verspreid over het ganse land.  AXXON verdedigt hun belangen bij de overheid, de ziekenfondsen en de diverse beroepsorganisaties van andere zorgenverstrekkers (geneesheren, verpleegkundigen, etc.), met de eerstelijnszorg als specifiek terrein. U kan zich via AXXON aansluiten bij een van deze kringen. Duid dit dan zeker aan op het "Word Lid"-formulier of meld het via info.nl@axxon.be.


Als kinesitherapeut kunt u het lidmaatschap van uw beroepsvereniging als volgt inbrengen in uw belastingaangifte:

  • Loontrekkende kinesitherapeuten doen dit via het wettelijke forfait. Of als ze opteren om de werkelijke kosten aan te geven, kunnen zij dit doen onder code 1258-03 met bewijskrachtige documenten van de uitgaven.
    In geval de werkelijk ingebrachte kosten lager zouden zijn dan het wettelijke forfait, wordt bij de berekening van de aanslag rekening gehouden met het forfait.
  • Zelfstandige kinesitherapeuten ontvangen belastbare ‘baten’ die worden aangegeven in vak XIX – code *650. Indien de belastingplichtige zijn reële kosten wilt bewijzen en aftrekken, dan dient hij dit bedrag in te vullen in de code *657. Indien hij het wettelijk kostenforfait voor baten wilt genieten, dan dient hij niets in te vullen in de code *657.
  • WVVK