KineCoach

In samenwerking met experts van de Vlaamse universiteiten, Kom op Tegen Kanker en het Cédric Hèle instituut, organiseert AXXON KineCoach® Oncologie, met daarnaast een modulaire opleiding KineCoach®, bestaande uit één basismodule, aangevuld met vier vervolgmodules gericht op cardiale revalidatie, obesitas bij kinderen en adolescenten, obesitas bij volwassenen en diabetespatiënten.

Deze navormingen hebben als doel om kinesitherapeuten op het werkveld te bekwamen in het domein van de cardiologie en de inwendige -en metabole stoornissen.

De module oncologie is een losstaande module. Deze kunt u volgen zonder de basismodule te volgen. Deze opleiding bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 5 lesdagen. 

De modulaire opleiding KineCoach® bestaat uit een basismodule die u verplicht moet volgen. Daarnaast kunt u kiezen uit één of meerdere vervolgmodules om te volgen.

De basismodule 'Beweging en gezondheid' bestaat uit ongeveer 14 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze module dient eerst succesvol te worden doorlopen alvorens u een doorstromingsmodule kan volgen.

  • De module cardiale bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 3 lesdagen. 
  • De module obesitas bij kinderen en adolescenten, obesitas bij volwassenen en (pre-)diabetes type 2 bestaan elks uit ongeveer 12 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze modules kunnen los van elkaar gevolgd worden, op voorwaarde dat de deelnemer geslaagd is op de basismodule.

In de doorstromingsmodules komen zowel theorie als praktijk aan bod. Het docententeam bestaat uit experts in dit domein, die hun cursusmateriaal hebben gebaseerd op de actuele wetenschappelijke evidentie. Aan het einde van elke module wordt telkens een evaluatie voorzien.


In samenwerking met: 

                         


 

  • WVVK