Info voor artsen en tandartsen | MKO

In het menu links vindt u informatie over het voorschrift kinesitherapie, de nomenclatuur met de courante aandoeningen, de F- en E-lijst en de aanvraag voor een E-pathologie en het 'consultatief kinesitherapeutisch onderzoek'.

Wilt u een MKO (medisch kinesitherapeutisch overleg) organiseren, dan klikt u hier

Verder informeren we over de tarieven kinesitherapie met de verschillende terugbetalingsmodaliteiten.

Tot slot bieden we een artsenwijzer aan en verschillende brochures speciaal bestemd voor artsen.

Zoekt u nog andere informatie? Neem dan contact op met het AXXON-infopunt:
02/709 70 80 of stuur uw vraag via e-mail naar info.nl@axxon.be

Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.
  • WVVK