Kwaliteit

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie gestuurd door en voor kinesitherapeuten. De vzw ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België in opdracht van het RIZIV. Haar voornaamste doelstelling is meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil ze kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit.

De onafhankelijke website www.kinesitherapie.be is het online kwaliteitsregister van de Belgische kinesitherapeuten. In dit publiek register staan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie. Deze website is een efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten terug te vinden die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dankzij het kwaliteitsregister kan de kinesitherapeut aantonen dat hij regelmatig werkt aan de kwaliteitsverbetering van zijn zorg.

Wil u ook in het kwaliteitsregister staan? Meer info over kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie (en de kwaliteitscriteria) vindt u op de website van Pro-Q-Kine.

 

  • WVVK