Kwaliteit

Pro-Q-Kine

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie gestuurd door en voor kinesitherapeuten. Het ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België in opdracht van het RIZIV. Pro-Q-Kine biedt het PE-online platform aan waarop kinesitherapeuten en aanbieders van navormingsactiviteiten met elkaar verenigd worden. Elke kinesitherapeut (met RIZIV-nummer) kan een gratis PE-online portfolio aanmaken om zijn activiteiten in het kader van kwaliteitspromotie te registeren. Alle nodige info omtrent kwaliteitsbevordering, de kwaliteitscriteria en PE-online vindt u terug in het reglement. De voornaamste doelstelling is meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil PQK kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit.​​ 

Wil u ook in het kwaliteitsregister staan? Meer info over kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie (en de kwaliteitscriteria) vindt u op de website van Pro-Q-Kine. 

Als u voldoet aan de criteria die voor die kwaliteitspromotie zijn vastgesteld, dan kan u een premie van €2000 verkrijgen van het RIZIV. 

Kinesitherapie.be

De onafhankelijke website www.kinesitherapie.be is het online kwaliteitsregister van de Belgische kinesitherapeuten. In dit publiek register staan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie. Deze website is een efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten terug te vinden die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dankzij het kwaliteitsregister kan de kinesitherapeut aantonen dat hij regelmatig werkt aan de kwaliteitsverbetering van zijn zorg.

 

  • WVVK