Wetgeving & deontologische code

Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Hieronder kan je de gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vinden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2015). Deze wet vervangt het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. We spreken dus ook niet meer van “KB 78” maar van “de gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen”.

  • WVVK