Raad van Bestuur Axxon Physical Therapy in Belgium

Raad van Bestuur Axxon Physical Therapy in Belgium

 

De Raad van bestuur van Axxon Physical Therapy in Belgium is samengesteld uit:

Voorzitter:                                        Secretaris:                              Penningmeester:

                               

Peter Bruynooghe                              Lucas Dieleman                    Philippe Larock

 

Bestuurders

Bernard Laplanche

Eric Brassinne

Dirk Verleyen

Voor een goede werking tussen de verschillende onderdelen van Axxon worden de directeurs van de vleugels vzw’s aan de raad van bestuur van Axxon, Physical Therapy in Belgium vzw toegevoegd alsook de coördinator van de dienst communicatie.

De algemeen directeurs en de coördinator van de dienst communicatie hebben een raadgevende stem.

  •