Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata KNWV

Datum 22-05-2024
Uur 20:00
Einduur 22:00
Adres AZ Delta Campus Torhout Sint-Rembertlaan 21 Torhout, 8820
Contact Ronny van Waetermeulen
Email deze persoon
Bezoek de website
Organiserende kring KineKring Noord-West-Vlaanderen
Prijs niet-leden € 40,00

Titel :  Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata

Inhoud :

Specialistische handrevalidatie na chirurgie is vaak een grote uitdaging en dit in het bijzonder voor majeure hand- en bovenste lidmaat traumata. Aan de hand van een aantal casussen worden de verschillende spelers in deze complexe keten besproken. Gaande van de specifieke anesthesiologische technieken en pijnstilling, 3D voorbereiding van de chirurgische ingreep, gebruik van correcte gips/bracing/ortheses, de onmiddellijke opstart van handrevalidatie intramuraal in ziekenhuisverband en de communicatie en transmurale overdracht met de perifere kinesist. Door interactie tijdens de presentatie is het het doel de samenwerking nog verder op punt te stellen.

 

 De sprekers : Dr. Arne Decramer, Dr. Bert Vanmierlo, Mevr. Veerle Delobelle, Mevr. Nele Verheye (arts-kine-ergo AZ Delta).

  • WVVK