COVID-19 - Overheid laat kinesitherapeuten aan hun lot over

ZAVENTEM, 26 maart 2020 – Gezien kinesitherapie een medisch zorgberoep is met een deontologische code behandelen heel wat collega’s ondanks de coronacrisis nog een paar patiënten met een dringende kinesitherapeutische zorgnood. Dit moeten ze echter al een hele tijd doen met onvoldoende beschermingsmateriaal. Doordat de praktijken niet volledig gesloten zijn en er enkel nog 2 à 3 urgente patiënten worden behandeld, wordt dit ook voor de kinesitherapeuten stilaan een financiële aderlating.


Veel collega’s hebben uit voorzorg en uit burgerzin hun praktijk volledig gesloten. Toch behandelt nog 1 op 3 kinesitherapeuten enkele patiënten met een dringende en noodzakelijke kinesitherapeutische zorgnood. Vaak zijn dit patiënten met neurologische aandoeningen of mensen die net een ingrijpende operatie hebben ondergaan.

2 op de 3 kinesitherapeuten hebben ondertussen de praktijk gesloten om verschillende redenen; de patiëntenpopulatie bestaat uit te veel risicogroepen, de kinesitherapeut behoort zelf tot een risicogroep, de praktijk is een groepspraktijk waar te veel mensen aanwezig zijn, … Maar vooral: het ontbreekt de kinesitherapeuten aan voldoende beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers en ontsmettende gel.

Kinesitherapiebehandelingen vereisen fysiek contact. Het is dus essentieel dat de kinesitherapeut zichzelf én de patiënt kan behoeden voor een mogelijke besmetting met COVID-19. Ook mensen die geen symptomen vertonen, kunnen immers drager zijn van het virus. Bovendien zien we de laatste week meer en meer pas geopereerde patiënten, die vervroegd uit het ziekenhuis ontslaan worden om plaats te ruimen voor wat nog komt. Net daarom is het zo belangrijk dat alle zorgverleners die nog fysiek contact hebben met verschillende patiënten zo goed mogelijk beschermd zijn, om te voorkomen dat zij ongewild het virus verder verspreiden.

De overheid heeft tot op heden te weinig gedaan om de kinesitherapeuten in de eerste lijn hierin te ondersteunen. De verdeling van mondmaskers blijft onduidelijk en laat op zich wachten. Voorzitters van lokale kringen in Vlaanderen die de eerstelijnszones hierover contacteren, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Bovendien rekent de tweede lijn op de eerste lijn om zo veel mogelijk patiënten te blijven verzorgen, zodat zij op termijn niet in het ziekenhuis terecht komen. Dit kan alleen mits de nodige voorzorgsmaatregelen en -materialen.

Ook op financieel vlak moet er snel duidelijkheid komen. Gezien de praktijken van de overheid niet verplicht moeten sluiten, hebben kinesitherapeuten voorlopig geen recht op de hinderpremie. AXXON dringt erop aan dat elke kinesitherapeut die zijn praktijk gesloten heeft uit voorzorg hier recht op krijgt, alsook diegenen die nog enkele dringende patiënten behandelen maar verder gesloten zijn.

Onze collega’s zijn van goede wil: meer dan 2.600 kinesitherapeuten houden zich als zorgreserve klaar om ingezet te worden in woonzorgcentra, ziekenhuizen, triagecentra, schakelcentra, … ter ondersteuning van de zorgverstrekkers die momenteel in de frontlinie de crisis bestrijden.

Het is absoluut noodzakelijk dat de overheid de kinesitherapiepraktijken financieel ondersteunt. Zo niet riskeert de sector aan deze crisis ten onder te gaan, met een enorme impact op de volksgezondheid.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK