Vaccinatieplan voor zorgprofessionals: wat met kinesitherapie?

De afgelopen dagen kwamen een aantal zorgberoepen in het nieuws die vanaf 15 februari gevaccineerd worden tegen het coronavirus. De kinesitherapie werd daarbij niet bij naam genoemd, wat voor ongerustheid zorgde bij heel wat collega’s. Dirk Verleyen, voorzitter van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, stelt de kinesitherapeuten gerust: “Als alles gestroomlijnd loopt, zal iedereen uit de eerste lijn binnen een periode van 1 à 2 weken gevaccineerd zijn.”


De voorbije weken hebben Zorg en Gezondheid en VIVEL in nauw overleg met AXXON en andere vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie. De eerstelijnskinesitherapeuten zijn ingedeeld bij de medische risicogroepen en scoren hoog op de wegingscriteria voor vaccinatie vanwege onze hoogrisicocontacten.

Onderlinge solidariteit

Dirk Verleyen, voorzitter van AXXON, KIK: “Van meet af aan zijn we meegenomen in de prioritaire groep. Dit is nu nog altijd zo, alleen heeft de politiek daaraan zijn eigen wending gegeven door aan de prioritaire groep een frontlinie toe te voegen.”

Onder de zorgsectoren in de eerste lijn was er tijdens de voorafgaande overlegmomenten consensus om solidair te zijn. Er werd afgesproken om zij aan zij te staan in de line-up naar de vaccinatie. “De politiek heeft gewacht en getreuzeld tot vandaag om tot een besluit te komen. Uiteindelijk zijn ze niet meegegaan in het solidariteitsverhaal”, aldus Verleyen.

Ondertussen heeft de overheid een cluster van een 80-tal sectoren aan de lijst toegevoegd. Hierdoor is de groep eerstelijners ontzettend groot geworden. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het nu om zo’n 300.000 personen.

Geen reden tot bezorgdheid

Ondanks dit scenario blijft Verleyen optimistisch. Hij legt uit waarom: “300.000 eerstelijners verdeeld over 60 eerstelijnszones zijn gemiddeld 5.000 personen per eerstelijnszone. Aan een vaccinatietempo van 100 vaccins per uur per vaccinatiecentrum en aan zo’n 10 uur vaccineren per dag komen we aan 1.000 gevaccineerden per dag. Met andere woorden: op één week kunnen alle 5.000 eerstelijners per eerstelijnszone gevaccineerd zijn.” Het is dus van weinig belang of een zorgverlener wordt gecategoriseerd onder frontlinie of prioritaire groep. Als alles gestroomlijnd loopt, zal iedereen uit de eerste lijn binnen een periode van 1 à 2 weken gevaccineerd zijn.

Groot probleem blijft de onvoorspelbare levering van vaccins, een nieuwsfeit dat alle dagen in de media uitgebreid wordt becommentarieerd. In theorie lijkt het allemaal dus haalbaar, in de praktijk zullen heel wat zorgverleners wellicht wat geduld moeten opbrengen. De kans bestaat dat het een hobbelig parcours wordt, zegt Verleyen.

Sommige eerstelijnskinesitherapeuten zijn overigens ondertussen wel al gevaccineerd via de woonzorgcentra. Het gaat hier bijvoorbeeld om externen op huisbezoek.

Namenlijsten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde namenlijsten samen met alle personen die ze aan een bepaalde beroepsgroep konden toewijzen. Met deze lijsten zullen deze personen uitgenodigd worden voor vaccinatie. De lijsten van alle eerstelijnskinesitherapeuten zijn ter beschikking gesteld. Vanaf midden februari worden de eerste oproepen verstuurd, in volgorde van oud naar jong.

Vanaf 15 februari stelt het Agentschap een online tool ter beschikking, waarmee zorgverleners kunnen nagaan of zij op de lijst van hun beroepsgroep staan. Kinesitherapeuten die niet op de lijst vermeld staan, kunnen contact opnemen met de zogenaamde ‘liaison’ van hun eerstelijnszone. De liaison is het aanspreekpunt voor vragen over een beroepsgroep en signaleert dat een persoon zou ontbreken op de lijst.

Al deze informatie is onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg daarom regelmatig onze laatste berichten rond de vaccinatiecampagne. 


Meer informatie over de vaccinatie van zorgverleners vindt u op de site van laatjevaccineren.be.

  • WVVK