Problemen met vaccinatie-oproep zorgverleners, oplossing op komst

Verschillende kinesitherapeuten die hun vaccinatie-uitnodiging voor het coronavaccin al hadden moeten ontvangen, zijn nog steeds niet opgeroepen. Uit navraag door AXXON blijkt dat er problemen zijn met het oproepingssysteem van de overheid. Ongeveer 80.000 zorgverleners krijgen deze week alsnog hun uitnodiging.


Op het wekelijkse overlegmoment tussen zorgverstrekkers en de taskforce vaccinatie kaartten verschillende partijen aan dat niet iedereen die een uitnodiging zou moeten ontvangen, deze ook daadwerkelijk krijgt. Niet alleen kinesitherapeuten als prioritaire sector (fase 1A) maar ook vele verpleegkundigen en tandartsen die zelfs bij de frontlinie stonden, hadden nog steeds geen oproeping ontvangen.

Dirk Dewolf, administrateur-generaal bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, lichtte op vraag van AXXON toe wat de volgende stappen zijn voor de zogenaamde ‘vergeten zorgverleners’. Concreet gaat het om de volgende zaken:

  • Er komt een communicatie naar onze sector vanuit het Agentschap in samenspraak met de communicatiecel vaccinatie. Deze communicatie zal AXXON delen met het werkveld. Er zal ook een communicatie volgen naar alle vaccinatiecentra en de eerstelijnszones.
  • Er wordt ondertussen hard gewerkt om de computerfout in het systeem te remediëren. 
  • Wie na 29 maart géén oproeping gekregen heeft in zijn eBox, kan zich best melden bij zijn liaison.

Het merendeel van de kinesitherapeuten zijn ondertussen al voor de eerste keer gevaccineerd, wat goed nieuws is. Bij een twintigtal procent is dat nog niet het geval. 

Belangrijk om weten is dat vaccinatieshopping onmogelijk blijft. Wie zijn of haar vaccinatie uitstelt, zal vervolgens moeten wachten om als ‘gewone’ burger aan de beurt te komen volgens leeftijdscategorie.

U wordt persoonlijk uitgenodigd om u aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per brief en/of in uw eBox. Als de Vlaamse Overheid over uw e-mailadres beschikt, komt de uitnodiging ook via die weg. De eBox is de snelste manier om uw uitnodiging te raadplegen. Ga dus zeker daar eens kijken.

Heeft u nog geen eBox? Activeer deze nu via Mijn Burgerprofiel.

  • Surf naar burgerprofiel.vlaanderen.be.
  • Klik op "Meld u aan"
  • U kunt inloggen via de door u gekozen methode (eID-kaartlezer, itsme-app, …)

Controleer voor de zekerheid ook uw gegevens via www.uppad.be en www.myriziv.be.

  • WVVK