Kinesitherapeuten in de politiek

Kinesitherapeuten in de politiek

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus en mobiliseert het hele land zich in functie van de lokale democratie. De lokale lijsten zijn meestal erg divers. Partijen doen dan ook hun uiterste best, meer dan bij parlementsverkiezingen, om een team samen te stellen van mensen met een verschillende achtergrond. Ondernemers, culturele vertegenwoordigers, sociale geëngageerde burgers, … Allemaal krijgen ze een plaats op de lijst. En in sommige gemeenten is daar ook een collega-kinesitherapeut bij. In aanloop naar 14 oktober peilden wij alvast naar de politieke motivaties en ambities van onze collega’s.

Ontdek hier ((link)) uw collega-kinesitherapeuten in de politiek.

 

Elke Van Heusden, kandidaat gemeenteraadslid

Gemeente: Bilzen

Waarom stapte je in de politiek?

Het werd me gevraagd door de partij. Die wilde met mijn kandidatuur graag de meerderheid versterken en daar engageer ik me met veel plezier voor.

Investeer je veel tijd in de verkiezingen?

Omdat ik een eigen praktijk heb, is die tijd eerder beperkt. Maar de vrije tijd die ik heb, gebruik ik om naar vergaderingen te gaan en om campagne te voeren.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee. Ik heb een groepspraktijk en mijn collega’s hebben een andere politieke strekking (lacht).

Hoe reageren je patiënten op jouw politieke activiteiten?

Heel positief. Ik krijg er zelfs nieuwe patiënten bij!

Wat wil je politiek bereiken?

Omdat ik ook dierenkine ben, liggen dieren me heel na aan het hart. Ik ijver in onze gemeente voor een grotere vrije dierenloopzone en een zwemvijver voor honden.

 

Lode Morlion, burgemeester

Stad: Lo-Reninge

Waarom stapte je in de politiek?

Mijn vader was jarenlang schepen en het zat me dus in het bloed. Omdat ik samen met mijn vrouw een praktijk heb, had ze liever dat ik me inzette voor de praktijk. Toch werd ik door de OCMW-raad verkozen als voorzitter en rolde ik in de politiek. Later nam ik deel aan de verkiezingen en werd ik schepen en burgemeester.

Investeer je veel tijd in je politieke loopbaan?

Ontzettend veel! Maar gelukkig behandelt mijn vrouw de meeste patiënten. Ik behandel enkel nog enkele vaste, chronisch-zieke patiënten.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee, maar we hebben wel kaartjes. Mijn vrouw deelt er wel eens eentje uit aan een patiënt.

Hoe reageren je patiënten op je politieke carrière? 

Over het algemeen positief. We hebben nog nooit een negatieve reactie gekregen. In het begin was dat vreemd, maar veel mijn patiënten spreken me aan met burgemeester (lacht).

Weegt jouw beroep door op je politieke ambities en beslissingen?

Ik ben altijd heel sociaal geëngageerd geweest. Zowel in mijn opvoeding als in mijn opleiding was daar veel aandacht voor. Ik ben sterk begaan met zwakkeren in de maatschappij en voer een sociaal beleid met een hart. In dat opzicht is mijn beroep zeker bepalend voor mijn politieke visie.

 

Wim Driesen, gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Gemeente: Zaventem

Waarom stapte je in de politiek?

Kine is een heel sociaal en geëngageerd beroep dat mooi aansluit bij een politiek engagement. Omdat ik mijn horizon wilde verbreden en de kinesitherapie steeds meer te maken krijgt met beperkingen vanuit de politiek, leek dit voor mij een goede stap.

Kost het je veel tijd?

Maandelijks ga ik naar een zestal vergaderingen die meestal niet zo lang duren. Soms lopen ze wel eens uit, maar over het algemeen valt dat best mee. In aanloop naar de verkiezingen voer ik wel campagne, maar dat is niet meer dan anders. Ik ben sowieso sociaal actief in mijn gemeente.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Niet in de praktijk zelf. Maar boven de praktijk, aan de private gevel, hangt wel een affiche. Ook geef ik wel eens een kaartje mee aan patiënten die geïnteresseerd zijn.

Hoe reageren jouw patiënten?

Over het algemeen heel positief. Ik krijg er dankzij mijn politieke activiteit zelfs nieuwe bij!

Waar streef je naar in de politiek?

Ik zet me vooral in voor lokale thema’s. Daarbij denk ik aan het behoud van groen en open ruimte in onze deelgemeente van Zaventem, St.-Stevens Woluwe. Ik zet me verder ook in voor het verkorten van de duur bij openbare werken.

Heeft je beroep veel invloed op je politieke ideeën?

Het helpt me vooral bij het inschatten en beoordelen van bepaalde beslissingen op sociaal vlak of met betrekking tot gezondheidszorg. En dat is dus een groot voordeel.

 

Herwig Beckers, OCMW voorzitter

Stad: Leuven

Hoe belandde je in de politiek?

Ik ben er vanzelf ingerold. Ik ben altijd lid geweest van de jeugdbeweging, waar ik dan later ook leider was. Ik was actief in een basketbalvereniging en had algemeen een groot sociaal engagement. Ik voelde al snel dat de politieke microbe me te pakken had. Ik heb even getwijfeld of het wel combineerbaar was met mijn praktijk, maar dat bleek achteraf helemaal geen probleem te zijn.

Hoeveel tijd steek je erin?

Omdat ik schepen was bij de Stad Leuven en nu nog steeds OCMW-voorzitter ben, is dat best veel. Ik verdeel mijn tijd in blokken en daarom blijft het haalbaar om beide jobs te combineren. Hoewel ik vaak weinig tijd heb voor mijn gezin, blijft het voor mij een mooie uitdaging.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee. Dat heb ik nooit gedaan. Ik praat wel veel met mijn patiënten, en velen beginnen er zelf over. Onlangs had ik nog een patiënt die het enorm apprecieerde dat ik altijd mezelf gebleven ben. De gesprekken zijn altijd open. Als ik voel dat de patiënt er niet voor open staat, babbelen we over iets anders.

Heeft je werk invloed op je politieke overtuiging?

Mijn slogan is “Ik zorg voor u”. Dat probeer ik zowel in de politiek, in mijn praktijk als in het leven te doen. Ik geef om mensen en ben, sociaal geëngageerd. Ik zet me in voor goed doelen. Ik denk dat het vooral mijn persoonlijkheid is die ik doortrek naar mijn werk en mijn politieke werk.

 

Stefan Johnson, kandidaat gemeenteraad

Gemeente: Stabroek

Hoe ben je in de politiek beland?

Als kinesitherapeut kom je veel mensen tegen. Het is een sociaal beroep en voor je het weet kom je op een lijst te staan. Ik ben ook opgegroeid in een warm nest waar sociaal engagement centraal stond. Dat heeft ongetwijfeld meegespeeld bij het nemen van de beslissing.

Stop je er veel tijd in?

Eigenlijk wel, en dat is niet altijd makkelijk te combineren met de job. Vroeger werkte ik alleen en toen zou dit onmogelijk geweest zijn. Nu heb ik een gedeelde praktijk die me toelaat ook nog andere dingen te doen.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee, mijn patiënten zien me al in levende lijve. Waarom zou ik dan nog een affiche hangen? Persoonlijk contact met mijn patiënten is veel belangrijker. Thuis hangt mijn affiche natuurlijk wel.

In welke mate heeft je beroep invloed op je politieke overtuiging?

Zowel in de politiek als in mijn praktijk stel ik me ten dienste van mensen. Menselijkheid en het gezin zijn belangrijk voor me. In de gezondheidszorg pleit ik voor gelijke kansen. Dat zijn voor mij erg belangrijke standpunten.

 

Mannu Dox, kandidaat-burgemeester

Gemeente: Meerhout

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen en waarom?

Uit pure overtuiging. In mijn jeugd was ik al lid van het KVAV en ik ben me steeds blijven inzetten voor de Vlaamse Zaak. Ik voer dus een rechtvaardigheidsstrijd.

Investeer je veel tijd in politiek?

Steeds meer. Sinds patiënten weten dat ik actief ben en tot mijn partij behoor, blijven ze makkelijker weg, mede door de beeldvorming die er rond mijn partij in stand gehouden wordt. Dat geeft me de tijd om nog meer met politiek bezig te zijn. Ik dien bijvoorbeeld heel wat klachten in bij de Provincie en dat vraagt natuurlijk erg veel tijd.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee, dat houd ik liever gescheiden. Ik heb wel een Vlaamse Leeuw op mijn auto en op 11 juli hang ik de Vlaamse Leeuw uit, maar rechtstreeks verwijzen naar mijn politieke activiteiten doe ik niet in mijn praktijk.

Zijn er patiënten die je politieke inzet appreciëren?

Die zijn er zeker. Maar ze komen er niet publiek voor uit. Maar het is fijn te weten dat niet iedereen er negatief tegenover staat.

Heeft jouw beroep invloed op je politieke standpunten?

Als licentiaat L.O. weet ik dat topsport ongezond is. Maar toch blijft de overheid die topsport ondersteunen met tal van subsidies. Dat zijn pure brood en spelen. Ik pleit en ijver voor duurzame investeringen in sportinfrastructuur die sport voor iedereen mogelijk maakt. Een Finse piste of een fitometer hebben een veel hoger maatschappelijk rendement.

 

Erik Gys, schepen van financiën

Gemeente: Dessel

Hoe belandde je in de politiek?

Ik ben altijd actief geweest in jeugdverenigingen en andere diverse verenigingen. Daar verantwoordelijke functies. Op de duur ken je veel mensen en ben je sociaal geëngageerd. 18 jaar geleden vroeg men me om de lijst te vervoegen en zo werd ik uiteindelijk verkozen. Nu ben ik schepen van financiën en voorzitter van het OCMW in Dessel.

Besteed je veel tijd aan die activiteit?

Op zich valt dat mee na enkele jaren. Ik heb een grote, gedeelde praktijk. Mijn tijd probeer ik zelf zoveel mogelijk te verdelen. Ik besteed 3 vaste halve dagen per week aan mijn politieke activiteiten en heb daarnaast nog wel wat leeswerk. Het is dus een kwestie van goede organisatie.

Hangt er een affiche in je praktijk?

Nee. Dat houd ik gescheiden.

Hoe reageren je patiënten op jouw politieke activiteiten?

Positief. Er zijn zelfs leden van de oppositie bij mij in behandeling. Ik start nooit zelf een gesprek met patiënten over politiek. Ik ga alleen in dialoog als ze er zelf over beginnen. Indien nodig deel ik eens een kaartje uit, maar de meesten kennen me toch al. De kwaliteit van mijn werk is op dat moment het belangrijkste.

Heeft je werk invloed op je politieke visie?

Eigenlijk niet. Maar het geeft me wel veel inzicht in de werking van ons sociaal systeem. Ik ben ook voorzitter van het OCMW en daar komt mijn kennis heel goed van pas. Het was zelfs een meerwaarde. Zo ben ik erin geslaagd het aantal leeflonen in de gemeente aanzienlijk te verminderen.

  •