Bestuur AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

Algemene vergadering

De algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie bestaat uit kringleden en vertegenwoordigers van de provinciale structuren. De algemene vergadering komt tweemaal per jaar samen. 

Het verslag van de laatste algemene vergadering kunt u hier nalezen. De jaarverslagen vindt u terug onder de rubriek 'Publicaties' of via deze link. Klik hier om de statuten van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie te lezen.

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie wordt verzorgd door de raad van bestuur. Deze bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling is als volgt:

                     
Dirk Verleyen                      Jean Van Hoornweder                      Ann De Zitter                              Ann Coppé
         Voorzitter                             Ondervoorzitter                               Secretaris                             Penningmeester

       
Baldwin Sondervan                       Eli Schaillée      
 Bestuurslid                               Bestuurslid 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK