Bestuur AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. De algemene leden worden benoemd onder de bij de vereniging aangesloten toegetreden leden-kinesitherapeuten. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, dhr. Dirk Verleyen.

De algemene vergadering komt minimaal één maal per jaar samen. Indien u dit wenst kan u de notulen van de algemene vergadering opvragen bij het infopunt.

Klik hier voor de notulen van de meest recente algemene vergadering en voor het jaarverslag. Ook de statuten kan u hier raadplegen.

De raad van bestuur komt om de vier weken samen of indien de toestand dit vereist.

  

Achteraan (van links naar rechts) : Eli Schaillée – Jean Van Hoornweder – Baldwin Sondervan – Dirk Verleyen
Vooraan (van links naar rechts) : Ann De Zitter – Ann Coppé – Mieke Vervisch

De huidige samenstelling is als volgt:

  • Voorzitter : Dirk Verleyen    
  • Ondervoorzitter : Jean Van Hoornweder   
  • Secretaris : Mieke Vervisch
  • Penningmeester : Ann Coppé

 

 

Bestuurders :

  • Ann De Zitter
  • Baldwin Sondervan
  • Eli Schaillée

 

 

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK