Bestuur Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie

Bestuur Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie

De Algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden.

De Algemene leden worden benoemd onder de bij de vereniging aangesloten toegetreden leden-kinesitherapeuten.

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Dhr. Dirk Verleyen

De Algemene vergadering komt minimaal één maal per jaar samen. Indien u dit wenst kan u de notulen van de Algemene Vergadering opvragen bij het infopunt.

Klik hier voor de notulen van de meest recente Algemene Vergadering en voor het Jaarverslag. Ook de statuten kan u hier raadplegen.

De Raad van Bestuur komt om de vier weken samen of indien de toestand dit vereist.

  

Achteraan (van links naar rechts) : Eli Schaillée – Jean Van Hoornweder – Baldwin Sondervan – Dirk Verleyen

Vooraan (van links naar rechts) : Ann De Zitter – Ann Coppé – Mieke Vervisch

De huidige samenstelling is als volgt:

  • Voorzitter : Dirk Verleyen    
  • Ondervoorzitter : Jean Van Hoornweder   
  • Secretaris : Mieke Vervisch
  • Penningmeester : Ann Coppé

Bestuurders :

  • Ann De Zitter
  • Baldwin Sondervan
  • Eli Schaillée
  •