De RIZIV-flater van het jaar

Vorige vrijdag 7 augustus 2020 kondigde het RIZIV met veel poeha aan dat vanaf dit jaar alle zorgverleners hun sociaal statuut (sociale RIZIV-voordelen) niet meer via een papieren formulier dienen aan te vragen. Meer nog, ze maken voor hen automatisch een premie-aanvraag en bijbehorend evaluatieresultaat aan als ze de nodige betalingsgegevens hebben en een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn.

Hoe is het mogelijk dat het RIZIV niet in staat is een correcte berekening te maken van onze activiteit als kinesitherapeut?! Het beschikt nochtans over alle nodige gegevens, maar het RIZIV schijnt echter zijn eigen regelgeving niet te kennen.

Een voorbeeld : één van de drempelwaarden is MAXIMUM 156.000 geattesteerde M-waarden per jaar. Het RIZIV weigert nu een aantal premies omdat de kinesitherapeut in kwestie het maximum aantal prestaties op jaarbasis (6500 prestaties) zou overschreden hebben!

Men heeft blijkbaar geen kennis van pseudocodes voor toeslagen die deel uitmaken van één en dezelfde behandeling in onze huidige nomenclatuur (Vb. 4 nomenclatuurnummers en/ of pseudocodes bij een 1ste zitting in de courante zijn volgens het RIZIV 4 prestaties). Alle aangerekende pseudocodes zijn in de fameuze berekening van MyRiziv  meegeteld als zijnde volwaardige prestaties. Dat betekent dat een collega die pakweg 120.000 M-waarden heeft geattesteerd in 2019 (dus beneden de maximumgrens) zijn sociale RIZIV-voordelen geweigerd ziet omdat hij meer dan 6.500 verstrekkingen op zijn naam ziet verschijnen, resultaat van het dom optellen van alle (pseudo)codes!?! Ook de opmaak van het dossier in de Fa-, Fb- en E-pathologie wordt door het RIZIV als een prestatie beschouwt.

AXXON heeft vandaag een schrijven gericht naar het RIZIV en vraagt dat deze procedure onmiddellijk wordt stopgezet en offline gehaald om het nadien bij te sturen!

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK